Upalungaiqinga nutaganigiamni?

Nutaganiktiqniq angiyuq ihumaliugut. Nutaganuaq angiyumik pidjutiqaqtuq inuuhiqni. Nutaganikuvin aipaqaqlutin avaliitumikluuniin, hamma ilihimayaghatit ihumagilugitlu.

Piqaqita aipagalu hakugiktumik, piqpagiikniqmik, uvalu quviahuuqatigiiktuguk. Piqaqinga kahugiktumik uvalu piqpagiiknikkut ikayuqtighamnik?

Nutaganuat unaguutauniaqtut aipagiiqni. Nutaganuat pitquinaqtut tamaat tamaini ikaaqnini ubluni unuamilu. Una unaguutauyuq, hakugikaluaqhuni ihuaqtumik aipaqatigiik.

Nutaganikuvin avaliitumik, hakugiktumik ihagiahukniaqtutin ikayuqtughanik-ilanat uvalu ilatit ikayuqtughanik ilingnik nutagangniklu.

Piniaqik/uvagut munaginiaqigu nutaganuaq?

Nutaganuat pihimayughat quvianaqtumik, aaniaqnaitumik, aaniqnaitumik aihimavikmik. Piqagiaqaqtut aaniaqnaitumik niqinik, makaqnik, ulapqiuyanik, uvalu aanugaanik. Angayuqaat maniliugiaqaqtut piyaangini hapkua tamayat.

Nutaganuat hivituyumik uvalu unaguniqmiklu. Ilvit inuuhit uvalu angigutit piqaqniaqit hivitunighaanik uvalu unagunaitumik ihagiagiyaqnik nutaganikuvin?

Uvanga/uvagut upalungaiqita inuuhighaptingnik aalanguqniqmik nutaganikupta?

Inuuhiq aalanguqtuq nutaganikaangat. Angayuqaat mighiyuumiqtuq aalanun- ilananun, ulapqiniqmun, hiniqmun, uvalu iglumi havaktaghanik. Angayuqaat maniqalualimaiqhutik ingmiknun.

Angnat atuqhimayun amigaitunik iqamigut aalangutunik hingaigaangamik-anagiamingnik ayuqhaqhutik, qitiqliuqhutik, uvalu quiyumainaliqhutik iglagaangamik, qalaktughutik, tagyuqhutikluuniin. Ilait angnat atuqtut angivalaangitumik uvaluuniin quviahuiqpalaaqhutik nutaganikaangamik.

Tamangnik angayuqaat mihigimayut aalakiinik mihingnautinik-quviahukhutik, iqihuliblutik, aliataghutik, uvalu hapivyakhutiklu.