Pittiaqtunga uvamnik

Nuliaqnikkut aaniaqtailiniq-iqaiyangnikkut, ihumakkut, uvalu inuuhirirnaktumiklu piqatigiikniq nuliaqnikkut.

 

Nuliqinikkuttainit

  • Aalangayuq
  • ikayuutauyuq tainirnun naunaiyariangani quyaginaq nuliqinirmun qanuriniiluuniin, tamna aalamik idjuhiqaqtuq.