• Niqit
 • Kuyakniq
 • Kutaqtinani

Kuyaqtaalaqivik?

Ilviinaq qiuyaghat una apiqut. Ikayuutauniaqtuq uqaqatigilugu ukpigiyangnut-ilatit, ilanaqpiat, munaqhitkut, uqaudji, kinaluuniin piqpagiyaatit. 

Apigilutit hapkuninga pighuutinik, ihumaliutiaqlutit kuyakniq qanuq ilingnun naunaiyautigivaa. 

Kuyaumavik? 

Kuyaqniq angitqiaq timikkut pidjut. Mihinagutit, ihumakkut, uvalu piumaniq uvaptingnik quviahuut. Ilaani kuyakniq ihuitumik atuqtauyuq, upalungaiqhimangitkuvin piumangitkuvin. 

Ilvit ihumaliugutit kuyaklutit kuyangitlutit. Ihumaqpiangitkuvin, qingilutit. Piqatit upalungaingitpat, pitiaqlugu ihumaliuqnia. Ilingnik ukpigilutit, pihimaitumik aalanik ihumainik.

Huuq kuyagumavik? 

Ihumaniq kuyakniq inmi ihumaliuqtaa. Inmi inuk ihumaqaqtut ihumaliuqniqmik kuyaknikkut. 

Ihumaliuguvin kuyakniqmun titiraqhimakpata uvani, ihumaliuffaagit. Hapkua ihuaqtut ihumadjutit kuyanginikkut. Pitiaqlutit ilingnik uvalu aipaqnun, nutaqiuqlutit kuyakniq taamna piumayat ilingnut. 

 • Tuninguguvin
 • Imingayutit uvaluuniin imingadjitutit
 • Qinaliqaaq pitquyaatit
 • Ilvit ihumayutit atukiutit kimut; ihumayutit qinaliqaaq nuliaqtaghaatit
 • Ihumatutit tamaita nuliaqmata; ilvit iqatauyumayutit uvaluuniin ihumagiyauyumayutit
 • Ilvit ihumayutit ingninguqtuitit- ilingnun, ilaananun angyayuqaangnun
 • Tautuktutit inungnik kuyaktunik piksasiuni ihumayutit ilvili piuyukhauyutitlu
 • Ilvit ihumayutit kuyaghiguvin aalap piqpagiyaatit
 • Ilvit ihumayutit nutagaliuqniq quvinaqtuq uvalu ilvit nutagaqaqniaqtutit piqpagiyangani ilingnun
 • Ilvit ukpigiyauyumayutit "inuuhigiktuitit
 • Qingiyaangni ighiutit
 • Ilvit ihumayutit nutaganikniq angutautit angnautit ilingniaqtuq
 • Kinaliqaaq tunihiyuq ilingnun aituutinik manikmikluuniin
 • Qinaliqaaq itquumayutut havakniaqtut kuyakupkin
 • Ilvit aanigumayaitit akiniaqlutitluuniin