• Niqit
  • Iliknik pimmariktumik pivaklutit
  • Nakuuyut piqatigiikniit

Nuliqinirmun Ningautit

Nuliqinirmun Ningautit anginirhaq taidjut tamainun qanuriniit ningahuutit tapkua pidjutauyut nuliqinikkut, angirutiqangitumik. Nuliqinirmun Ningautit atuqtauliqtut qitqani malruk inuk kitut ilihimaqatigiiktuk. 

Nuliqinikkut Uumilruhainiq Quyaginaq idjuhiq uqaqtauyuluuniin turaaqhimayut kimuli tapkua ihuinaarnirmun inmi nuliqinirmun, nuliqinikkut idjuhia, mihingnautaaluuniin qayangnarnirmun. Nuliqinikkut uumilruhainiq iqaiyautaungituq. Uuktuutit nuliqinirmun uumiglruhaidjutit ilauyut kuumiuhaaqhutik, nuliqinirmunlu naunaihaiyut tainiinikluuniin.
Nuliqinirmun Qanuriliurutit Quyaginaq qanuriniit kahagaqnikkut angiqtauhimangitumik. Nuliqinirmun aktungnirit naunaiyautait kahagaqhutik, tigublutik, aghur kuniktuiblutik, piksatigullu, qanikkut, itikkut,uktuukullu nuliarniq. Nuliqinirmun qanuriliurutit ihuinaarutauyut.
Pitailidjutauyut Piyaarnirmun Qayangnaitumik Nulianirmik

Inuup idjuhia pidjutauyuq aalamun inungnun qayangnautikkut niliaraangamik. Uuktuutigilugu, ihuinaaqtuq atimayumangituq uhup puunganik, apiriyaugaluaqhuni atimalugit.

Nuliqinikkut maniliuqtut

Qanurinia nuliqinikkut ihuangitumi atuqtaunirmun humi ihuinaaqtitauyuq aghuuqhayaubluni atuqtaublunilu nuliaqtauluni kivgaqtuqtuq aghuuqhayauyumik, ihuinaarnirmun, irhitaaqtaublunilu. 

Nutaraq nuliaqtaujuq Ihuangitumik  Humi inirniq quyaginaq qanurinianik nuliqinikkut idjuhiatigut nutaqqamun. Ilangit uuktuutit nutaqqanik nuliqinirmun ihuinaarutit ilauyut:

  • Piksaliuqhuni qungiaqatigibluguluuniin piksanik piksasiunikluuniin nutaqqamun; tautuktitiblunu nuliqinirmun piksanik piksasiunikluuniin nutaqqamun.
  • Kahagaqhugu nutaraq nuliqinikkut; nutaraq kahagaquyaubluni inungnun nuliqinikkut.
  • Uqautiqaqhuni nuliqinirmun pihimayumik hivayautikkut qaritauyakuluuniin.