Hingaitailiniqmut

Atauhiinaq hingaitailiniq avaliituq kuyaqhimatumik.

Ilvit aipatlu ihumaliuguffit utukut kuyagumaguptik, piqaqtuq mighilaaqlugu hingainiq:

Nakuutqiaq hingainaitumik uvalu aaniagutmik STImik atuglugit uhup puunginik uvaluuniin hingailautinik atautimut.