Hulaqutjutipkaqtaulimaitjuti

Kangiqhidjutit uvani qagitauyaliqivikmi pihimangitut himautigilugit uvaluuniin himauhiqlugit uqaudjigiyait, naunaitkutait mamitiidjutinut aaniaqnikkut uvaluuniin aaniaqtuliqiyut ayuitut. Timinga Aaniaqtuliqiyikkut pipkaidjutiqangitut munaqhingitut uvalu akiliqhilaitut quyaginaq attatutip ihualuangitumik hapkununga ayuitunit munaqhiyut uqaudjiyut uvaluuniin nutaqiuqtitiyut uvani qiniqhiayut aaniaqnikkut uqaudjiyumut uvaluuniin mamitingnikkut pihimayuq kangiqhidjutit taigulugit uvani qagitauyaliqivikmi.

Akhuugutaugaluaqhugit piyaangini nutaqiuqnaitumik uvalu ihuaqtumik kangihidjutit, titirqat, maligahat, naunaitkutit uvaluuniin tamayait (kangiqhidjutit) piiniagialgit uvani qagitauyaliqivikmi, Kavamatkut Nunavunmi ihumayut piqangituq akiliqtugahamik uvaluuniin munaginikkut hapkununga iniqtingniitigut, ihuaqniit uvaluuniin atuguminaqniit quyaginaq kangihidjutit. Kangiqhidjutit (ilauyut ihuaqhaqniit nutaangutiqniit) uvani qaitauyaliqivikmi tuniyauhimayut tamainun inungnun kangiqhidjutighainik uvalu tunihimayut akhugaaluk "taimaatun." Ihuingituqaqat qitqani qagitauyaqmi iluani uvalu ihuaqnighaa Kavamatkut Nunavunmi maligait uvalu maliguagahat, iniqpiaqhimayut atuqtut hapkununga Kavamatkunun Nunavunmi Maligait uvalu Maliguagahait titiraqtauhimayut hapkunanga Ukiuqtaqtumi Titiraqliuqti hapkununga Nunavunmiunun hivuliutiyauniaq.

Kavamatkut Nunavunmi pinahuayuitut naunaiqtakhanik uvaluuniin akilighilimaitut, uqaqtauhimayunik naunaikhimayulluuiniit, pittiaqnikkut hapkununga kangiqhidjutinik uvani qagitauyaliqivikmi kitumuuqnigit naunaikutinik pihimayut aalanut qagitauyaliqiviknun, ilauyut kikliqangitunik, hapkunutaq:

  • Ihuaqninga, ihuatqianinga, iniqtiqnianut uvaluuniin nakuuninga quyaginaq qanuqli iliugaqtauhimayut uvaluuniin aulaqtitauhimayut, piyauyaaqtut hamanga qagitauyaliqivikmin; uvaluuniin
  • Niuvrutaulayunut qanuritunut pidjutikhanik kitup hulidjutaanut uvaluuniin atuqlugu pittiaqnikkut kangiqhidjutit ilauyut uvani qagitauyaliqivikmi uvaluuniin piyaaqtut uvuuna qagitauyaliqiviani; uvaluuniin
  • Naunaitkutit pihimayut hamanga atughugit kangiqhidjutit. .
  • Kangiqhidjutit aalanguqtaaqtut uvaluuniin nutaanguqlutik ilihimapkaihimaitumik. Kangiqhidjutit iluaniitut pihimalimaitut pihimalutik nutaamut Kavamatkut Nunavunmi akhuugutainun. Piyaalaqilugu una kangiqhidjut piinagilaqilugu, Kavamatkut Nunavunmi pidjutiqangitut tunihilutik uqaudjiniqmun.

Akhuugutigigaluaqhugit piyaangini tamaita kangiqhidjutit tuniyauyut uvani qagitauyaliqivikmi piqangitut qagitauyat ihuilaqutigivaktait, ilvit piyughauyutit ihuaqtumik uvalu ihuaqtumik qayagilugit naunaiyaqlugit hapkununga qagitauyakkut ihuilaqutauvaktunun uvalu pilutit piyatitlu ilvit piyutit iniqhimayumik uvalu nutaamik tammariikkutimik haffuma iliugaqhimayunik hunanik kangiqhidjutinik iluaniitunik qagituyap piani.

Hilataanilu Hyperlinksnik

Pidjutainik Qagitauyap qagitauyaliqivianik munagingitait Kavamatkut Nunavunmi tuniyauyut attauhiqmun ihuaqutighaa atuqtunut. GNkut munagingitait ihuaqniit, nutaanguqnigit uvaluuniin nakuunigini iluaniitut. GNkut tunihingitut quyaginaq angigutaanik talvuuna pidjutaani uvalu munaqhingitut kangiqhidjutinik paqitauhimayut hapkunani naunaitkutini, angiutiqangitut qagitauyaliqivikmi uvalu ilauniitut.

Ilitariyauhimayunut Uqauhirnut Tuhaayaghaq

GNkut pittiaqtait Ilitariyauhimayunut Uqauhirnut Maligaat uvalu havaarikpiakniaqtaat piyaangini tamaita kangiqhidjutit uvalu kivgaqtuutit uvani qagitauyaliqivikmi piinagialgit tamaini ilitariyauhimayunut uqauhirnut. Kihimi, atuqtut ilihimayughat ilait kangiqhidjutit hilataanin pihimangitut hapkununga Ilitariyauhimayunut Uqauhirnut Malgainut tuniyauyut piumagaangamik uvalu pihimayut uquhiitigut tunihiyup.