Iningninguliaqniq

Iningninguliqniq atuqtauyuq ilauyuq angiklinikkut. Ihuinahuginiaqtutit, naluqhaliqlutit, uvaluuniin kuglukhimalutin timit hungiutinahugiligami tamainun nutaanun aalanguqniqmun.

Ilihimalutin avaliingitutit. Ilaani ikayuutauyuq uqautigiblugu ingningniqmun ukpigiyaqnun, ilangnun, munaqghimun, uqaudjimun, uvaluuniin ilihaiyimun.

Pulaaqlugit hapkua naunaiqhimayun mighaagun iningninguqpalianikkut: