Tan’nganik Unipkaanguat unalu Itquumayut

Unipkaanguat: Imiriami nakuuyuq unaguiqhiriami aliahugiamilu imiqtuni.
Itquumayut: Tan’nganik iliknik uqaqtitaatit hunavaluknik uqaqtakhangitarnik qanuriliuriaqnilu taimailiuyuitarnik imingangitkuvit. Ukunatitut: ningaqluni, nuliaqtuq puungittumik, qayangnautiyuq iliknut aadlanulluuniit inuuhinginnik qanuqtut, qayangnaqtumikluuniit pipluni.

Unipkaanguat: Imiriami “pinniqhaaqtipkaiyaanga”.
Itquumayut: Piksassuut, Tiiviit, atuqtuuyallu naunaipkangitaa “pininngittut” imiliraangat—miriaqtuq, naluqhittuq, puvallaqtuq, iukalrhaqtuq, imiruilairutiyuq, hukhaungiqtiriuq iliknut aadlanullu inuuhinginnik.

Unipkaanguat: Tan’nganik qayangnaitqiaq aadlanit aangayaarnaqtut higaarluit.
Itquumayut: Tan’nganik pipkaidjutipkaiyaatit qayangnaqtunik aaniarutinik atuqhunilu aadlanik aangayaarnaqtut higaarluit. Amihut aanirutilluaqtauyut, inminik piyut, immittuq, inuaqtuniklu atuqtumik tan’nganik. Imiqpallaaqtuq Tan’nganik qilamiuqtumik puisiutiuyuq, tuqutiniaqtaatillu.