Higaaqniq, aangayaaqnaqtunik uvalu immikkut

Higaaqniq, aangayaaqnaqtunik, uvalu immiqniq ipigalaiqnaqtuq. Ayungnaqtuq taimaagiami, ikayuqvighalik. Uqaqatigilugit ukpigiyatit-ilatit, ilanat, iningniq, uqaudji, ilihaiyi, inuliqiyitkut, Ihumaliqiyiit Inuuhirinikku munaqhiluuniin, iningningmun.